ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด

ข้อมูลห้องสมุด

ที่อยู่ :
260 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์  :
053-121268-9 ต่อ 295
โทรสาร  :
053-121250

เปิดทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์:
เปิด : 08.30 น.
พักเทียง : 12.00 - 13.00 น.
ปิด : 16.30 น.