We have 49 news for you!

Highlight of the week : we picks the best books for you

แนะนำหนังสือแนวจิตวิทยา เพื่อสร้างกำลังใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ดัง ให้ปั...

Highlight of the week : we picks the best books for you

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ทำให้เราต้อง work from home งดออกจากบ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ไม่รู้จะทำอะไรดี ลองศึกษา พ...

แนวปฏิบัติการให้บริการห้องสมุดดาราศาสตร์ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

...

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ได้สมัครรับวารสารออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์

 ...

E-Book : คู่มือการทำงาน ห้องสมุดดาราศาสตร์ 

E-Book : คู่มือการทำงาน ห้องสมุดดาราศาสตร์  (คลิกLink) โดย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นางสาวนารีรัตน์  ...

ทำความรู้จักกับ

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ ภารกิจหลักของหน่วยงาน จัดหา รวบรวม เก็บรักษา รวมทั้งการให้บริการค้นคว้าหนัง...

ฝนดาวตก

...

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคํานวณสุริยุปราคาเต็มดวงตามรอย 150 ปี สรรพคราสหว้ากอ ในสมัยรัชกาลที่ 4”

                วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561  ห้องประชุม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่   ...

การบรรยายวิชาการเรื่อง“ดูบุพเพสันนิวาส ดูประวัติศาสตร์อยุธยา : ดาราศาสตร์ การค้า การเมือง”

กิจกรรมจัดในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพมหานคร...

การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ท้องฟ้า ดวงดาว ออเจ้า ประวัติศาสตร์”

ในวันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่  ...

 1   2   3   4   5   หน้าสุดท้าย