แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

 

 

หนังสือแนะนำ วันที่แนะนำ ผู้ที่แนะนำ สถานะ คำอธิบาย
ชื่อหนังสือ: Pulsating Stars
ผู้แต่ง: Márcio Catelan, Horace A. Smith
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2015
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: This book surveys our understanding of stars which change in brightness because they pulsate. Pulsating variable stars are keys to distance scales inside and beyond the Milky Way galaxy. They test our understanding not only of stellar pulsation theory but also of stellar structure and evolution theory. Moreover, pulsating stars are important probes of the formation and evolution of our own and neighboring galaxies. Our understanding of pulsating stars has greatly increased in recent years as large-scale surveys of pulsating stars in the Milky Way and other Local Group galaxies have provided a wealth of new observations and as space-based instruments have studied particular pulsating stars in unprecedented detail.
2021-05-24นางสาวผกาแก้ว ฤทธิพฤกษ์รออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: We Have No Idea
ผู้แต่ง: Jorge Cham and Daniel Whiteson
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2017
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-08ดร.อภิมุข วัชรางกูรอนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Superradiance Energy Extraction, Black-Hole Bombs and Implications for Astrophysics and Particle Physics
ผู้แต่ง: Brito, Richard, Cardoso, Vitor, Pani, Paolo
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2015
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-08ดร.อภิมุข วัชรางกูรอนุมัติPrint on demand
ชื่อหนังสือ: The Formation of Stars
ผู้แต่ง: Steven W. Stahler and Francesco Palla
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2004
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-12Dr.Ram Kesh Yadavอื่นๆOut of stock
ชื่อหนังสือ: โลกของโซฟี : เส้นทางจินตนาการสู่ประวัติศาสตร์ปรัชญา
ผู้แต่ง: Jostein Gaarder
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2010
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: ดาราศาสตร์ฟิสิกส์สำหรับคนเร่งรีบ (Astrophysics for People in a Hurry)
ผู้แต่ง: NEIL DEGRASSE TYSON
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2018
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: สุนทรภู่ไม่ได้เป่าปี่ พระอภัยมณีไม่ใช่คนระยอง
ผู้แต่ง: ครูทอม คำไทย
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2014
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Physics of the Interstellar and Intergalactic Medium
ผู้แต่ง: Bruce T. Draine
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2011
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-12Dr.Ram Kesh YadavอนุมัติAlready
ชื่อหนังสือ: ทางรถไฟสายดาวตก
ผู้แต่ง: ทรงกลด บางยี่ขัน
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2014
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Capital O
ผู้แต่ง: ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2014
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Genderism
ผู้แต่ง: โตมร ศุขปรีชา
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2013
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Animal Farm
ผู้แต่ง: George Orwell
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2019
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: The Book of Proper Names
ผู้แต่ง: Amélie Nothomb
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2002
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ 5 : 19th Century Royal and Nobel Cyphers and Monograms of Siam: From the Collection of Chao Chom Liam
ผู้แต่ง: ปรีดี พิศภูมิวิถี (Predee Phisphumvidhi), รศ.ดร., อรรถดา คอมันตร์ (Athada Khoman), บก., ภัคภรจันท์ เกษมศรี (Puckpornchan Kasemsri, M.L.), บก., ม.ล.
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2016
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: งามสมบรมราชินีนาถ
ผู้แต่ง: พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2559
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: "นายใน" สมัยรัชกาลที่ ๖
ผู้แต่ง: ชานันท์ ยอดหงษ์
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2556
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Accretion Processes in Star Formation
ผู้แต่ง: Lee Hartmann
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีพิมพ์: 2008
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-12Dr.Ram Kesh YadavอนุมัติAlready
ชื่อหนังสือ: Fundamentals of Spacecraft Attitude Determination and Control
ผู้แต่ง: Markley, F. Landis, Crassidis, John L.
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2014
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: Spacecraft Attitude determination and control system สามารถเป็นหนังสือคู่มือสำหรับการศึกษาวิจัยด้านดาวเทียมภายใต้โครงการ Thai Space Consortium
2019-11-13นายพีรพงศ์ ต่อฑีฆะอนุมัติPrint on demand
ชื่อหนังสือ: Fundamentals of Kalman Filtering: A Practical Approach, Fourth Edition
ผู้แต่ง: Paul Zarchan and Howard Musoff
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2015
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: https://arc.aiaa.org/doi/book/10.2514/4.102776
2019-11-13นายพีรพงศ์ ต่อฑีฆะอนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Simon vs. the Homo Sapiens Agenda
ผู้แต่ง: Becky Albertalli
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2015
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีอนุมัติ
ชื่อหนังสือ: นานาภาษาดาว
ผู้แต่ง: นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2562
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-22นายกรกมล ศรีบุญเรืองอนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Fundamentals of Radio Astronomy: Observational Methods: Volume 2 (Series in Astronomy and Astrophysics)
ผู้แต่ง: Jonathan M. Marr, Ronald L. Snell, Stanley E. Kurtz
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2016
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-28นายนิคม ประเสริฐอนุมัติE-book
ชื่อหนังสือ: Essential Radio Astronomy (Princeton Series in Modern Observational Astronomy)
ผู้แต่ง: James J. Condon, Scott M. Ransom,
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2016
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-28นายนิคม ประเสริฐอนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Find Me
ผู้แต่ง: André Aciman
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2019
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีอนุมัติ
ชื่อหนังสือ: พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ
ผู้แต่ง: วีรพร นิติประภา
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2559
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Wander Boy หนทางยังเยาว์วัย
ผู้แต่ง: ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2015
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: WISH US LUCK ขอให้เราโชคดี
ผู้แต่ง: แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2013
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Call Me by Your Name
ผู้แต่ง: André Aciman
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2007
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: The Paraboloidal Reflector Antenna in Radio Astronomy and Communication
ผู้แต่ง: Jacob W. M. Baars
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2007
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-28นายนิคม ประเสริฐอนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Physics of the Interstellar and Intergalactic Medium
ผู้แต่ง: Bruce T. Draine
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2011
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: กระบวนการทางฟิสิกส์ของสสารระหว่างดาวและสสารระหว่างกาแล็กซี
2019-11-29ดร.ชุติพงศ์ สุวรรณจักรอนุมัติAlready
ชื่อหนังสือ: The mathematical theory of black holes
ผู้แต่ง: S. Chandrasekhar
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 1983
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หนังสือรวบรวมทฤษฎี/การคำนวณที่สำคัญในการทำวิจัยด้านหลุมดำ
2020-02-18ดร.อภิมุข วัชรางกูรรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Sapiens: A Brief History of Humankind
ผู้แต่ง: Yuval Noah Harari
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2015
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2020-02-18ดร.อภิมุข วัชรางกูรรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: The Art of Happiness, 10th Anniversary Edition: A Handbook for Living
ผู้แต่ง: HH Dali Lama, Howard C. Cutler, M.D.
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 1998
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2020-02-18ดร.อภิมุข วัชรางกูรอนุมัติE-book
ชื่อหนังสือ: The Art of Happiness at work
ผู้แต่ง: HH Dalai Lama and Howard C. Cutler, M.D.
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2003
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2020-02-18ดร.อภิมุข วัชรางกูรรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Symmetry and separation of variables
ผู้แต่ง: Willard Miller
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 1984
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หนังสือคณิตศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการแก้สมการเชิงอนุพันธ์โดยใช้สมมาตร
2020-03-03ดร.อภิมุข วัชรางกูรรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Quantum Fields in Curved space
ผู้แต่ง: N. D. Birrell, P. C. W. Davies
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 1982
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หนังสือฟิสิกส์ทฤษฎี ว่าด้วยเรื่องสนามควอนตัมภายใต้แรงโน้มถ่วง
2020-03-03ดร.อภิมุข วัชรางกูรรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Mastering PixInsight and the art of Astroimage Processing
ผู้แต่ง: Rogelio bernal Andreo
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2019
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2020-09-11นายสิทธิพร เดือนตะคุรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: METEORITES AND THE EARLY SOLAR SYSTEM II Edited by Dante S. Lauretta and Harold Y. McSween Jr.
ผู้แต่ง: Dante S. Lauretta and Harold Y. McSween Jr.
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2006
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2020-09-23นายสิทธิพร เดือนตะคุรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Astrochemistry: From Astronomy to Astrobiology
ผู้แต่ง: Andrew M. Shaw
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2006
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: The dynamic field of astrochemistry brings together ideas of physics, astrophysics, biology and chemistry to the study of molecules between stars, around stars and on planets. Astrochemistry: from Astronomy to Astrobiology provides a clear and concise introduction to this rapidly evolving multidisciplinary subject. Starting with the Molecular Universe, the text covers the formation of the elements, simple models of stars and their classification. It then moves on to draw on the theme of the Origins of Life to study interstellar chemistry, meteorite and comet chemistry as well
2020-10-01ดร.นหทัย ตนะกุลรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Introduction to Astrochemistry: Chemical Evolution from Interstellar Clouds to Star and Planet Formation (Astronomy and Astrophysics Library (7))
ผู้แต่ง: Satoshi Yamamoto
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2017
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: This important book describes the basic principles of astrochemistry―an interdisciplinary field combining astronomy, physics, and chemistry―with particular emphasis on its physical and chemical background. Chemical processes in diffuse clouds, dense quiescent molecular clouds, star-forming regions, and protoplanetary disks are discussed. A brief introduction to molecular spectroscopy and observational techniques is also presented
2020-10-27ดร.นหทัย ตนะกุลรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Spectroscopic Instrumentation
ผู้แต่ง: Eversberg, Thomas, Vollmann, Klaus
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2015
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: In order to analyze the light of cosmic objects, particularly at extremely great distances, spectroscopy is the workhorse of astronomy. In the era of very large telescopes, long-term investigations are mainly performed with small professional instruments. Today they can be done using self-designed spectrographs and highly efficient CCD cameras, without the need for large financial investments.
2021-05-24นางสาวผกาแก้ว ฤทธิพฤกษ์รออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Planetary Astronomy Observing, imaging and studying the planets
ผู้แต่ง: Christian Viladrich, Marc Delcroix, Jean-Jacques Poupeau, Frédéric Burgeot, Giuseppe Monachino, and Jean-Pierre Prost
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2020
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: เป็นหนังสือที่แนะนำการเก็บข้อมูลดาวเคราะห์ทุกดวงครับ
2021-05-27นายธนกฤต สันติคุณาภรต์รออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น
ผู้แต่ง: James Clear (เจมส์ เคลียร์)
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2020
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: จากหนังสือขายดีระดับโลกที่มียอดขายหลายล้านเล่ม แปลไปแล้วกว่า 40 ภาษา การันตีความดีงามโดย "New York Times Bestseller" นี่คือหนังสือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนิสัย โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิงว่าการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่เล็กมาก ๆ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างไร ซึ่งหลักการนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่อง เช่น การทำงาน การเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สุขภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงนิสัยและคงนิสัยดี ๆ ไว้ได้นานเท่านาน หากคุณพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ไม่สำเร็จสักที หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้! ด้วยการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพียงวันละ 1% ไม่ว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไร คุณทำสำเร็จได้อย่างแน่นอน!
2021-06-08นางสาวสุลิสา จริยาเลิศศักดิ์รออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Astronomy Education: A Practitioner’s Guide to the Research (Volume 1) (Programme: AAS-IOP Astronomy, Volume 1)
ผู้แต่ง: Professor Chris Impey (Author), Dr Sanlyn Buxner (Author)
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2020
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: This book focuses on the practical implementation of evidence-based strategies that are supported by research literature. Chapter topics include an overview of learner-centered theories and strategies for course design and implementation, the use of Lecture Tutorials, the use of technology and simulations to support learner-centered teaching, the use of research-based projects, citizen science, World Wide Telescope and planetariums in instruction, and many other useful tools and methods.
2021-06-16นางสาวประณิตา เสพปันคำรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Astronomy Education, Volume 1 Evidence-based instruction for introductory courses
ผู้แต่ง: IOP Publishing Ltd 2020
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2020
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: Astronomy is a popular subject for non-science majors in the United States, often representing a last formal exposure to science. Online learning environments are increasingly important in the landscapes of higher education and lifelong learning. The number of students taking online classes is growing, and more instructors are being asked to take their teaching online. This practical guide is intended for astronomy instructors who want to develop their first online course as well as those who want to add new tools and experiences to their existing courses. It explores online course design, integrating new and social media into online learning experiences, adaptive learning systems, massive open online classes (MOOCs), and the use of virtual worlds and virtual reality to teach astronomy.
2021-06-16นางสาวประณิตา เสพปันคำรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Astronomy Education, Volume 2 Best practices for online learning environments
ผู้แต่ง: Chris Impey and Matthew Wenger
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2020
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: Astronomy is a popular subject for non-science majors in the United States, often representing a last formal exposure to science. Online learning environments are increasingly important in the landscapes of higher education and lifelong learning. The number of students taking online classes is growing, and more instructors are being asked to take their teaching online. This practical guide is intended for astronomy instructors who want to develop their first online course as well as those who want to add new tools and experiences to their existing courses. It explores online course design, integrating new and social media into online learning experiences, adaptive learning systems, massive open online classes (MOOCs), and the use of virtual worlds and virtual reality to teach astronomy. https://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-1719-1
2021-06-21นางสาวประณิตา เสพปันคำรออนุมัติ