แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

 

 

หนังสือแนะนำ วันที่แนะนำ ผู้ที่แนะนำ สถานะ คำอธิบาย
ชื่อหนังสือ: We Have No Idea
ผู้แต่ง: Jorge Cham and Daniel Whiteson
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2017
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-08ดร.อภิมุข วัชรางกูรรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Superradiance Energy Extraction, Black-Hole Bombs and Implications for Astrophysics and Particle Physics
ผู้แต่ง: Brito, Richard, Cardoso, Vitor, Pani, Paolo
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2015
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-08ดร.อภิมุข วัชรางกูรรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: The Formation of Stars
ผู้แต่ง: Steven W. Stahler and Francesco Palla
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2004
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-12Dr.Ram Kesh Yadavรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: โลกของโซฟี : เส้นทางจินตนาการสู่ประวัติศาสตร์ปรัชญา
ผู้แต่ง: Jostein Gaarder
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2010
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: ดาราศาสตร์ฟิสิกส์สำหรับคนเร่งรีบ (Astrophysics for People in a Hurry)
ผู้แต่ง: NEIL DEGRASSE TYSON
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2018
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: สุนทรภู่ไม่ได้เป่าปี่ พระอภัยมณีไม่ใช่คนระยอง
ผู้แต่ง: ครูทอม คำไทย
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2014
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Physics of the Interstellar and Intergalactic Medium
ผู้แต่ง: Bruce T. Draine
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2011
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-12Dr.Ram Kesh Yadavรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: ทางรถไฟสายดาวตก
ผู้แต่ง: ทรงกลด บางยี่ขัน
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2014
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Capital O
ผู้แต่ง: ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2014
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Genderism
ผู้แต่ง: โตมร ศุขปรีชา
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2013
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Animal Farm
ผู้แต่ง: George Orwell
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2019
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: The Book of Proper Names
ผู้แต่ง: Amélie Nothomb
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2002
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ 5 : 19th Century Royal and Nobel Cyphers and Monograms of Siam: From the Collection of Chao Chom Liam
ผู้แต่ง: ปรีดี พิศภูมิวิถี (Predee Phisphumvidhi), รศ.ดร., อรรถดา คอมันตร์ (Athada Khoman), บก., ภัคภรจันท์ เกษมศรี (Puckpornchan Kasemsri, M.L.), บก., ม.ล.
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2016
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: งามสมบรมราชินีนาถ
ผู้แต่ง: พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2559
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: "นายใน" สมัยรัชกาลที่ ๖
ผู้แต่ง: ชานันท์ ยอดหงษ์
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2556
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Accretion Processes in Star Formation
ผู้แต่ง: Lee Hartmann
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีพิมพ์: 2008
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-12Dr.Ram Kesh Yadavรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Fundamentals of Spacecraft Attitude Determination and Control
ผู้แต่ง: Markley, F. Landis, Crassidis, John L.
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2014
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: Spacecraft Attitude determination and control system สามารถเป็นหนังสือคู่มือสำหรับการศึกษาวิจัยด้านดาวเทียมภายใต้โครงการ Thai Space Consortium
2019-11-13นายพีรพงศ์ ต่อฑีฆะรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Fundamentals of Kalman Filtering: A Practical Approach, Fourth Edition
ผู้แต่ง: Paul Zarchan and Howard Musoff
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2015
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: https://arc.aiaa.org/doi/book/10.2514/4.102776
2019-11-13นายพีรพงศ์ ต่อฑีฆะรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Simon vs. the Homo Sapiens Agenda
ผู้แต่ง: Becky Albertalli
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2015
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: นานาภาษาดาว
ผู้แต่ง: นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2562
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-22นายกรกมล ศรีบุญเรืองรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Fundamentals of Radio Astronomy: Observational Methods: Volume 2 (Series in Astronomy and Astrophysics)
ผู้แต่ง: Jonathan M. Marr, Ronald L. Snell, Stanley E. Kurtz
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2016
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-28นายนิคม ประเสริฐรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Essential Radio Astronomy (Princeton Series in Modern Observational Astronomy)
ผู้แต่ง: James J. Condon, Scott M. Ransom,
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2016
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-28นายนิคม ประเสริฐรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Find Me
ผู้แต่ง: André Aciman
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2019
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ
ผู้แต่ง: วีรพร นิติประภา
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2559
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Wander Boy หนทางยังเยาว์วัย
ผู้แต่ง: ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2015
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: WISH US LUCK ขอให้เราโชคดี
ผู้แต่ง: แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2013
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Call Me by Your Name
ผู้แต่ง: André Aciman
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2007
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: The Paraboloidal Reflector Antenna in Radio Astronomy and Communication
ผู้แต่ง: Jacob W. M. Baars
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2007
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-28นายนิคม ประเสริฐรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Physics of the Interstellar and Intergalactic Medium
ผู้แต่ง: Bruce T. Draine
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2011
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: กระบวนการทางฟิสิกส์ของสสารระหว่างดาวและสสารระหว่างกาแล็กซี
2019-11-29ดร.ชุติพงศ์ สุวรรณจักรรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: The mathematical theory of black holes
ผู้แต่ง: S. Chandrasekhar
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 1983
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หนังสือรวบรวมทฤษฎี/การคำนวณที่สำคัญในการทำวิจัยด้านหลุมดำ
2020-02-18ดร.อภิมุข วัชรางกูรรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Sapiens: A Brief History of Humankind
ผู้แต่ง: Yuval Noah Harari
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2015
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2020-02-18ดร.อภิมุข วัชรางกูรรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: The Art of Happiness, 10th Anniversary Edition: A Handbook for Living
ผู้แต่ง: HH Dali Lama, Howard C. Cutler, M.D.
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 1998
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2020-02-18ดร.อภิมุข วัชรางกูรรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: The Art of Happiness at work
ผู้แต่ง: HH Dalai Lama and Howard C. Cutler, M.D.
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2003
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2020-02-18ดร.อภิมุข วัชรางกูรรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Symmetry and separation of variables
ผู้แต่ง: Willard Miller
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 1984
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หนังสือคณิตศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการแก้สมการเชิงอนุพันธ์โดยใช้สมมาตร
2020-03-03ดร.อภิมุข วัชรางกูรรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Quantum Fields in Curved space
ผู้แต่ง: N. D. Birrell, P. C. W. Davies
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 1982
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หนังสือฟิสิกส์ทฤษฎี ว่าด้วยเรื่องสนามควอนตัมภายใต้แรงโน้มถ่วง
2020-03-03ดร.อภิมุข วัชรางกูรรออนุมัติ