กิจกรรมดีๆ ห้องสมุดดาราศาสตร์ สร้างพื้นที่แชร์ประสบการณ์ในการอ่านหนังสือ ให้ผู้ที่มีใจรักในการอ่าน ไม่ว่าจะเป็น หนังสือที่เป็นตัวเล่ม หนังสือออนไลน์ หรือ E-Book สามารถเขียนมาเล่าให้กันอ่านเพื่อแชร์ประสบการณ์ โดยส่ง E-mail มาที่ [email protected]

กิจกรรมดีๆ ห้องสมุดดาราศาสตร์ สร้างพื้นที่แชร์ประสบการณ์ในการอ่านหนังสือ ให้ผู้ที่มีใจรักในการอ่าน ไม่ว่าจะเป็น หนังสือที่เป็นตัวเล่ม หนังสือออนไลน์ หรือ E-Book สามารถเขียนมาเล่าให้กันอ่านเพื่อแชร์ประสบการณ์ โดยส่ง E-mail มาที่ [email protected] เพื่อ ห้องสมุดฯ จะนำประชาสัมพันธ์ต่อไปค่ะกิจกรรมดีๆ ห้องสมุดดาราศาสตร์ สร้างพื้นที่แชร์ประสบการณ์ในการอ่านหนังสือ ให้ผู้ที่มีใจรักในการอ่าน ไม่ว่าจะเป็น หนังสือที่เป็นตัวเล่ม หนังสือออนไลน์ หรือ E-Book สามารถเขียนมาเล่าให้กันอ่านเพื่อแชร์ประสบการณ์ โดยส่ง E-mail มาที่ [email protected] เพื่อ ห้องสมุดฯ จะนำประชาสัมพันธ์ต่อไปค่ะ