Image of ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ : Transit of venus

Textbook

ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ : Transit of venusDescription Not Available


สภานภาพ

รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB000463QB372 ก152ป 2555 ฉ.1ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB000464QB372 ก152ป 2555 ฉ.2ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB000465QB372 ก152ป 2555 ฉ.3ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB000466QB372 ก152ป 2555 ฉ.4ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB000467QB372 ก152ป 2555 ฉ.5ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001502QB 372 ก152ป 2555 ฉ.6ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001503QB 372 ก152ป 2555 ฉ.7ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001504QB 372 ก152ป 2555 ฉ.8ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ

รายละเอียด

ชื่อชุด
-
เลขหมู่
QB 372 ก152ป 2555
ผู้จัดทำ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เชียงใหม่.,
ลักษณะวัสดุ
155 หน้า: ภาพประกอบ(สี); 26 ซม.
ภาษา
ไทย
ISBN/ISSN
9786161202132
หมวดหมู่
NONE
ครั้งที่จัดทำ
1
หัวเรื่อง
ชื่อเรื่องเพิ่ม
-
การแจ้งความรับผิดชอบ