Image of ตำนานกลุ่มดาว

Textbook

ตำนานกลุ่มดาวDescription Not Available


สภานภาพ

รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001328QB 802 ก152ต 2564 ฉ.1ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001329QB 802 ก152ต 2564 ฉ.2ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001330QB 802 ก152ต 2564 ฉ.3ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001331QB 802 ก152ต 2564 ฉ.4ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001332QB 802 ก152ต 2564 ฉ.5ห้องสมุดดาราศาสตร์ถูกยืมออก (วันกำหนดคืน2023-06-26)

รายละเอียด

ชื่อชุด
-
เลขหมู่
QB 802 ก152ต 2564
ผู้จัดทำ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เชียงใหม่.,
ลักษณะวัสดุ
303 หน้า
ภาษา
ไทย
ISBN/ISSN
9786165840163
หมวดหมู่
QB   
ครั้งที่จัดทำ
1
หัวเรื่อง
-
ชื่อเรื่องเพิ่ม
-
การแจ้งความรับผิดชอบ