Image of รายงานการเดินทางของคณะผู้แทนฝรั่งเศสสู่ฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมะละกา เพื่อไปส้งเกตการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง วันที่ 18 สิงหาคม 1868

Textbook

รายงานการเดินทางของคณะผู้แทนฝรั่งเศสสู่ฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมะละกา เพื่อไปส้งเกตการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง วันที่ 18 สิงหาคม 1868Description Not Available


สภานภาพ

รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001350QB 543 ส174ร 2563 ฉ.1ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001351QB 543 ส174ร 2563 ฉ.2ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001352QB 543 ส174ร 2563 ฉ.3ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001353QB 543 ส174ร 2563 ฉ.4ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001354QB 543 ส174ร 2563 ฉ.5ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ

รายละเอียด

ชื่อชุด
-
เลขหมู่
QB 543 ส174ร 2563
ผู้จัดทำ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เชียงใหม่.,
ลักษณะวัสดุ
149 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
ภาษา
ไทย
ISBN/ISSN
9786168261804
หมวดหมู่
QB   
ครั้งที่จัดทำ
1
หัวเรื่อง
ชื่อเรื่องเพิ่ม
-
การแจ้งความรับผิดชอบ