Image of ดาราศาสตร์เบื้องต้น : Introduction to astronomy

Textbook

ดาราศาสตร์เบื้องต้น : Introduction to astronomyDescription Not Available


สภานภาพ

รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001361QB61 ส181ด มปป. ฉ.1ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001362QB61 ส181ด มปป. ฉ.2ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001363QB61 ส181ด มปป. ฉ.3ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001364QB61 ส181ด มปป. ฉ.4ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001365QB61 ส181ด มปป. ฉ.5ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ

รายละเอียด

ชื่อชุด
-
เลขหมู่
QB61 ส181ด มปป.
ผู้จัดทำ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เชียงใหม่.,
ลักษณะวัสดุ
106 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
ภาษา
ไทย
ISBN/ISSN
-
หมวดหมู่
QB   
ครั้งที่จัดทำ
-
หัวเรื่อง
ชื่อเรื่องเพิ่ม
-
การแจ้งความรับผิดชอบ