Image of ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย

Special Collection

ศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทยDescription Not Available


สภานภาพ

รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
SC000076QB 14.2 ศ337 มปป. ฉ.2ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
SC000077QB 14.2 ศ337 มปป. ฉ.3ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
SC000078QB 14.2 ศ337 มปป. ฉ.4ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
SC000079QB 14.2 ศ337 มปป. ฉ.5ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
SC000080QB 14.2 ศ337 มปป. ฉ.6ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
SC000069QB 14.2 ศ337 มปป. ฉ.1ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ

รายละเอียด

ชื่อชุด
-
เลขหมู่
QB 14.2 ศ337 มปป.
ผู้จัดทำ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เชียงใหม่.,
ลักษณะวัสดุ
35 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
ภาษา
ไทย
ISBN/ISSN
-
หมวดหมู่
QB   
ครั้งที่จัดทำ
1
หัวเรื่อง
ชื่อเรื่องเพิ่ม
-
การแจ้งความรับผิดชอบ