Image of 100 ความลับกับจักรวาล

Textbook

100 ความลับกับจักรวาลDescription Not Available


สภานภาพ

รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001495NC 593 ว452ค ม.ป.ป. ฉ.1ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ - ON CATALOG
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001513QB 983 ว452ห มปป. ฉ.2  ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ - AVAILABLE

รายละเอียด

ชื่อชุด
-
เลขหมู่
QB 983 ว452ห มปป.   
ผู้จัดทำ ดอกหญ้าวิชาการ : มปท..,
ลักษณะวัสดุ
144 หน้า : 21 ซม. ; ภาพประกอบ
ภาษา
ไทย
ISBN/ISSN
9789741236022
หมวดหมู่
QB   
ครั้งที่จัดทำ
พิมพ์ครั้งที่ 1
หัวเรื่อง
ชื่อเรื่องเพิ่ม
-
การแจ้งความรับผิดชอบ