โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคํานวณสุริยุปราคาเต็มดวงตามรอย 150 ปี   สรรพคราสหว้ากอ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ตอนที่ 2

         สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคํานวณสุริยุปราคาเต็มดวงตามรอย 150 ปี   สรรพคราสหว้ากอ ในสมัยรัชกาลที่ 4” เพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ ตำบลหว้ากอ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่   

        ดำเนินการบรรยาย โดย 

                               รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

                               อาจารย์อารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย และ

                               อาจารย์วรพล ไม้สน รองเลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทย