ขอเชิญ เข้าร่วมกลุ่มผ่าน Line Application กับห้องสมุดดาราศาสตร์

ขอเชิญ เข้าร่วมกลุ่มผ่าน Line Application กับห้องสมุดดาราศาสตร์  โดย สแกน QR code เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือที่น่าสนใจ หรือเข้ารับข้อมูลข่าวสารโดยผ่านระบบ MIS ได้ที่ URL : http://lib.narit.or.th