หนังสือดีในห้องสมุด : The Happiness Hypothesis

The Happiness Hypothesis วิทยาศาสตร์แห่งความสุข

เนื้อหาโดยสังเขป

คำถามที่มนุษย์ถามตัวเองมาทุกยุคทุกสมัยก็คือ "ความสุขคืออะไร?" และ "ต้องทำอย่างไรถึงจะมีความสุข?" ซึ่ง "โจนาทาน เฮดต์" นักจิตวิทยาสังคม ผู้ศึกษาระบบศีลธรรมมายาวนาน พยายามตอบคำถามทั้งสองข้อด้วยหนังสือเล่มนี้

หนังสือ "วิทยาศาสตร์แห่งความสุข" จะพาเราท่องไปในสรรพสิ่งต่างๆ ระหว่างภูมิปัญญาโบราณ ตั้งแต่ขงจือ พระพุทธเจ้า พระเยซู กับการค้นพบของวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ ระหว่างการทำงานของจิตอันล้ำลึกและการทำงานของสมองผ่านระบบประสาท ระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกที่มีทั้งความเหมือนและแตกต่าง ระหว่างปรัชญา ศาสนา และระบบศีลธรรม และกระทั่งอนุรักษนิยมกับเสรีนิยม แล้วคุณจะค้นพบว่า ความสุขไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่ง ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง หรือฟากใดฟากหนึ่ง แต่ยังค้นหาความสุขได้ในพื้นที่เวิ้งว้างระหว่างฟากฝั่งเหล่านั้น ความสุขอาจไม่ใช่เรื่องซับซ้อน แต่การจะเข้าใจความสุขได้อย่างถ่องแท้เป็นเรื่องซับซ้อน แต่นั่นจะทำให้เรารู้ว่า "ความสุขคืออะไร?" และ "ต้องทำอย่างไรถึงจะมีความสุข?"

ที่มา: www.se-ed.com/product/วิทยาศาสตร์แห่งความสุข-สำรวจความสุขและความหมายของชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์.aspx?no=9786169307662