การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ท้องฟ้า ดวงดาว ออเจ้า ประวัติศาสตร์”


ในวันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่