อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคํานวณสุริยุปราคาเต็มดวงตามรอย 150 ปี สรรพคราสหว้ากอ ในสมัยรัชกาลที่ 4”


                วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561  ห้องประชุม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่