โครงการส่งเสริมการอ่าน “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” “ฉบับปฐมฤกษ์” จาก ผสดร.

     ห้องสมุดดาราศาสตร์ ได้รับความกรุณา “ฉบับปฐมฤกษ์” จาก ผสดร. เขียนแนะนำหนังสือ ที่ท่านชื่นชอบ และมีประโยชน์ต่อผู้อ่านมากมาย รวมถึงความประทับใจในหนังสือ 2 เล่ม ได้แก่ “กามนิต” และ “The Little Prince” ซึ่งเป็นหนังสือที่น่าอ่านสำหรับคนไทย เลยทีเดียว

     ซึ่งห้องสมุดดาราศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จาก ผสดร. (ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา) ในการเขียนแนะนำหนังสือให้เยาวชน คนรักหนังสือ ได้ติดตามอ่านกันต่อไปอีกหลายๆ เรื่องเลยค่ะ