โครงการส่งเสริมการอ่าน “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” จาก รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

Highlight of the week  ฉบับพิเศษ “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” สัปดาห์นี้เป็นอีกฉบับที่พลาดไม่ได้เลยค่ะ งานห้องสมุดาราศาสตร์ได้รับความกรุณาจาก บุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่เราจะขาดท่านนี้มาแนะนำหนังสือให้เราไม่ได้เลย คือ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม....ท่านได้กรุณาแนะนำหนังสือเกี่ยวกับการกำเนิดเอกภพ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลกของเรา เป็นหนังสือที่น่าหามาอ่านจริงๆ ค่ะ