“Special Collection”

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ ขอแนะนำหนังสือคอลเล็คชั่นพิเศษ โดยจัดแบ่งไว้เป็นโซนหนังสือ “Special Collection” เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าทางด้านประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ทางด้านดาราศาสตร์ของไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดโซนหนังสือพิเศษนี้ไว้ให้ชัดเจนเพื่อให้ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ สามารถค้นหาได้อย่างสะดวก