ผู้ยืมหนังสือของห้องสมุดมากที่สุดแห่งปี : The Best Reader of Narit Lib in 2023

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ สุดยอดนักอ่านแห่งปี 2023 ของ NARIT Library ได้แก่

คุณสิทธิพร เดือนตะคุ หรือ พี่โย

รักษาการหัวหน้าหอดูดาวภูมิภาคขอนแก่น

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นยอดนักอ่านที่มีใจรักในการอ่านอย่างแท้จริง

หนังสือที่พี่โย ยืมมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่   

                                      1. The new CCD astronomy

                                      2. The New astro zone system for astro imaging

                                      และ 3. Meteorites : a petrologic, chemical and isotopic synthesis

นอกจากนี้ พี่โย ยังชื่นชอบหนังสือ Homo Deus : A Brief History of Tomorrow เป็นหนังสือเล่มโปรดอีกด้วย

ฟังพี่โยเล่าให้ฟังแล้ว ทำให้อยากหามาอ่านเลยค่ะ

“โฮโมดีอุส” มีให้ยืมแล้วในห้องสมุดดาราศาสตร์ของเรานะคะ

สนใจติดต่อขอยืมได้ที่ งานห้องสมุดดาราศาสตร โทร. 295 ค่ะ