โครงการ เปิดโลกหนังสือกับห้องสมุดดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1 : ตอนฟิสิกส์ยุคใหม่ และกิจกรรมการบรรยายและสาธิตวิธีการซ่อมหนังสือ

        ห้องสมุดดาราศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “เปิดโลกหนังสือกับห้องสมุดดาราศาสตร์ ตอน : ฟิสิกส์ยุคใหม่” ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องแอนโดรเมดา อาคารท้องฟ้าจำลอง อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

        ดำเนินการบรรยาย โดย

             รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

        ให้ความรู้ และสาธิตวิธีการซ่อมหนังสือ โดย

             คุณ อรวรรณ สุรักษ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

             และ คุณ สิทธิชัย วิมาลา รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ

ภาพรวมกิจกรรม