วิธีที่จะทำให้คุณก้าวนำคนอื่น หนึ่งก้าว

“อาจมีอุปสรรคต่างๆ ที่คอยทำให้เราท้อใจ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ อย่าเลิกที่จะหยุดเดินหน้า”