APA Style

มะโมะรุ, อิโต, โยซูเกะ, พิมพ์รัก สุขสวัสดิ์. (2559). วันละ 3 นาที เปลี่ยนคนไม่เอาถ่านให้ทำงานเก่ง (1). กรุงเทพฯ: วีเลิร์น.

Chicago Style

มะโมะรุ, อิโต, โยซูเกะ, พิมพ์รัก สุขสวัสดิ์. วันละ 3 นาที เปลี่ยนคนไม่เอาถ่านให้ทำงานเก่ง. 1 กรุงเทพฯ: วีเลิร์น, 2559. General Book.

MLA Style

มะโมะรุ, อิโต, โยซูเกะ, พิมพ์รัก สุขสวัสดิ์. วันละ 3 นาที เปลี่ยนคนไม่เอาถ่านให้ทำงานเก่ง. 1 กรุงเทพฯ: วีเลิร์น, 2559. General Book.

Turabian Style

มะโมะรุ, อิโต, โยซูเกะ, พิมพ์รัก สุขสวัสดิ์. วันละ 3 นาที เปลี่ยนคนไม่เอาถ่านให้ทำงานเก่ง. 1 กรุงเทพฯ: วีเลิร์น, 2559. General Book.