We have 27 news for you!

ฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

บรรณารักษ์ จาก ห้องสมุดสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิ�...

โครงการ เล่านิทาน: ตำนานกลุ่มดาว

โครงการ เล่านิทาน: ตำนานกลุ่มดาว       ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ระหว่างวันพุธ ที่ 21 - วันศุกร์ ที่ 23 กุมภา...

โครงการ เปิดโลกหนังสือกับห้องสมุดดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1 : ตอนฟิสิกส์ยุคใหม่ และกิจกรรมการบรรยายและสาธิตวิธีการซ่อมหนังสือ

        ห้องสมุดดาราศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “เปิดโลกหนังสือกับห้องสมุดดาราศาสตร์ ตอน : ฟิสิกส์�...

โครงการส่งเสริมการอ่าน  “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” โดย คุณธนา ธนาเจริญพร

ฉบับที่ 3 แล้ว.... สำหรับ โครงการ “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” ......ฉบับนี้ ได้รับความกรุณาจาก รองผู้อำนวยการฯ คุณธนา ธ...

โครงการส่งเสริมการอ่าน  “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” โดย คุณภัทรานิษฐ์ อุดมพรสุขสันต์

ฉบับนี้เป็น ฉบับที่ 4 แล้วนะคะ พลาดไม่ได้เลยกับผู้บริหารสาวแสนสวย มากความสามารถของเรา...คุณภัทรานิษฐ์ อุดม�...

โครงการส่งเสริมการอ่าน “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” จาก รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

Highlight of the week  ฉบับพิเศษ “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” สัปดาห์นี้เป็นอีกฉบับที่พลาดไม่ได้เลยค่ะ งานห้องสมุดาราศาสต�...

โครงการส่งเสริมการอ่าน “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” “ฉบับปฐมฤกษ์” จาก ผสดร.

     ห้องสมุดดาราศาสตร์ ได้รับความกรุณา “ฉบับปฐมฤกษ์” จาก ผสดร. เขียนแนะนำหนังสือ ที่ท่านชื่นชอบ แล�...

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคํานวณสุริยุปราคาเต็มดวงตามรอย 150 ปี สรรพคราสหว้ากอ ในสมัยรัชกาลที่ 4”

                วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561  ห้องประชุม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่   ...

การบรรยายวิชาการเรื่อง“ดูบุพเพสันนิวาส ดูประวัติศาสตร์อยุธยา : ดาราศาสตร์ การค้า การเมือง”

กิจกรรมจัดในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพมหานค�...

การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ท้องฟ้า ดวงดาว ออเจ้า ประวัติศาสตร์”

ในวันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่  ...

 1   2   3   Next   Last Page