Image of ภาพประกวดลายกราฟฟิกเกี่ยวกับดาราศาสตร์

Textbook

ภาพประกวดลายกราฟฟิกเกี่ยวกับดาราศาสตร์Description Not Available


สภานภาพ

รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001559QB 46 ภ456 2555 ฉ.6ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB000411QB 46 ภ456 2555 ฉ.1ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB000412QB 46 ภ456 2555 ฉ.2ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB000413QB 46 ภ456 2555 ฉ.3ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB000414QB46 ภ456 2555 ฉ.4ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB000415QB 46 ภ456 2555 ฉ.5ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001560QB 46 ภ456 2555 ฉ.7ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001561QB 46 ภ456 2555 ฉ.8ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001562QB 46 ภ456 2555 ฉ.9ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001564QB 46 ภ456 2555 ฉ.11ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ
รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
TB001563QB 46 ภ456 2555 ฉ.10ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ

รายละเอียด

ชื่อชุด
-
เลขหมู่
QB 46 ภ456 2555
ผู้จัดทำ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : เชียงใหม่.,
ลักษณะวัสดุ
ภาพประกอบ(สี) ; 21 ซม.
ภาษา
ไทย
ISBN/ISSN
-
หมวดหมู่
NONE
ครั้งที่จัดทำ
1
หัวเรื่อง
ชื่อเรื่องเพิ่ม
-
การแจ้งความรับผิดชอบ