Image of จีนตั้งเป้าสร้างฐานสถานีวิจัยบนดวงจันทร์

News Clipping

จีนตั้งเป้าสร้างฐานสถานีวิจัยบนดวงจันทร์ปีที่: 74 ฉบับที่: 23828 วันที่: 18 เมษายน 2566 หน้า: 17(บนขวา)


สภานภาพ

รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
NC001850ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ

รายละเอียด

ชื่อชุด
-
เลขหมู่
-
ผู้จัดทำ ไทยรัฐ : .,
ลักษณะวัสดุ
-
ภาษา
ไทย
ISBN/ISSN
-
หมวดหมู่
NONE
ครั้งที่จัดทำ
-
หัวเรื่อง
ชื่อเรื่องเพิ่ม
-
การแจ้งความรับผิดชอบ

เอกสารดิจิทัล