Image of รอบโลกวันนี้: 'สตาร์ชิป'จรวดใหญ่ที่สุดในโลกระเบิดระหว่างทดสอบ-มัสก์ยังยิ้มได้

News Clipping

รอบโลกวันนี้: 'สตาร์ชิป'จรวดใหญ่ที่สุดในโลกระเบิดระหว่างทดสอบ-มัสก์ยังยิ้มได้ปีที่: 44 ฉบับ: 15331 วันที่: เสาร์ 22 เมษายน 2566 หน้า: 11(ขวา)


สภานภาพ

รหัสบาร์โค้ดเลขหมู่สถานที่จัดเก็บสภานภาพ
NC002716ห้องสมุดดาราศาสตร์พร้อมให้บริการ

รายละเอียด

ชื่อชุด
-
เลขหมู่
-
ผู้จัดทำ แนวหน้า : .,
ลักษณะวัสดุ
-
ภาษา
ไทย
ISBN/ISSN
-
หมวดหมู่
NONE
ครั้งที่จัดทำ
-
หัวเรื่อง
ชื่อเรื่องเพิ่ม
-
การแจ้งความรับผิดชอบ

เอกสารดิจิทัล