แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

 

 

หนังสือแนะนำ วันที่แนะนำ ผู้ที่แนะนำ สถานะ คำอธิบาย
ชื่อหนังสือ: Pulsating Stars
ผู้แต่ง: Márcio Catelan, Horace A. Smith
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2015
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: This book surveys our understanding of stars which change in brightness because they pulsate. Pulsating variable stars are keys to distance scales inside and beyond the Milky Way galaxy. They test our understanding not only of stellar pulsation theory but also of stellar structure and evolution theory. Moreover, pulsating stars are important probes of the formation and evolution of our own and neighboring galaxies. Our understanding of pulsating stars has greatly increased in recent years as large-scale surveys of pulsating stars in the Milky Way and other Local Group galaxies have provided a wealth of new observations and as space-based instruments have studied particular pulsating stars in unprecedented detail.
2021-05-24นางสาวผกาแก้ว ฤทธิพฤกษ์อนุมัติAlready
ชื่อหนังสือ: Physics of the Interstellar and Intergalactic Medium
ผู้แต่ง: Bruce T. Draine
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2011
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-12Dr.Ram Kesh YadavอนุมัติAlready
ชื่อหนังสือ: Accretion Processes in Star Formation
ผู้แต่ง: Lee Hartmann
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีพิมพ์: 2008
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-12Dr.Ram Kesh YadavอนุมัติAlready
ชื่อหนังสือ: Fundamentals of Spacecraft Attitude Determination and Control
ผู้แต่ง: Markley, F. Landis, Crassidis, John L.
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2014
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: Spacecraft Attitude determination and control system สามารถเป็นหนังสือคู่มือสำหรับการศึกษาวิจัยด้านดาวเทียมภายใต้โครงการ Thai Space Consortium
2019-11-13นายพีรพงศ์ ต่อฑีฆะอนุมัติPrint on demand
ชื่อหนังสือ: Fundamentals of Kalman Filtering: A Practical Approach, Fourth Edition
ผู้แต่ง: Paul Zarchan and Howard Musoff
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2015
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: https://arc.aiaa.org/doi/book/10.2514/4.102776
2019-11-13นายพีรพงศ์ ต่อฑีฆะอนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Simon vs. the Homo Sapiens Agenda
ผู้แต่ง: Becky Albertalli
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2015
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีอนุมัติ
ชื่อหนังสือ: นานาภาษาดาว
ผู้แต่ง: นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2562
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-22นายกรกมล ศรีบุญเรืองอนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Fundamentals of Radio Astronomy: Observational Methods: Volume 2 (Series in Astronomy and Astrophysics)
ผู้แต่ง: Jonathan M. Marr, Ronald L. Snell, Stanley E. Kurtz
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2016
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-28นายนิคม ประเสริฐอนุมัติE-book
ชื่อหนังสือ: Essential Radio Astronomy (Princeton Series in Modern Observational Astronomy)
ผู้แต่ง: James J. Condon, Scott M. Ransom,
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2016
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-28นายนิคม ประเสริฐอนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Find Me
ผู้แต่ง: André Aciman
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2019
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-13นายศาศวัต ชินภักดีอนุมัติ
ชื่อหนังสือ: The Paraboloidal Reflector Antenna in Radio Astronomy and Communication
ผู้แต่ง: Jacob W. M. Baars
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2007
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2019-11-28นายนิคม ประเสริฐอนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Physics of the Interstellar and Intergalactic Medium
ผู้แต่ง: Bruce T. Draine
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2011
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: กระบวนการทางฟิสิกส์ของสสารระหว่างดาวและสสารระหว่างกาแล็กซี
2019-11-29ดร.ชุติพงศ์ สุวรรณจักรอนุมัติAlready
ชื่อหนังสือ: Sapiens: A Brief History of Humankind
ผู้แต่ง: Yuval Noah Harari
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2015
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2020-02-18ดร.อภิมุข วัชรางกูรรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Quantum Fields in Curved space
ผู้แต่ง: N. D. Birrell, P. C. W. Davies
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 1982
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หนังสือฟิสิกส์ทฤษฎี ว่าด้วยเรื่องสนามควอนตัมภายใต้แรงโน้มถ่วง
2020-03-03ดร.อภิมุข วัชรางกูรรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Mastering PixInsight and the art of Astroimage Processing
ผู้แต่ง: Rogelio bernal Andreo
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2019
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2020-09-11นายสิทธิพร เดือนตะคุรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: METEORITES AND THE EARLY SOLAR SYSTEM II Edited by Dante S. Lauretta and Harold Y. McSween Jr.
ผู้แต่ง: Dante S. Lauretta and Harold Y. McSween Jr.
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2006
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2020-09-23นายสิทธิพร เดือนตะคุอนุมัติOn delivery
ชื่อหนังสือ: Astrochemistry: From Astronomy to Astrobiology
ผู้แต่ง: Andrew M. Shaw
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2006
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: The dynamic field of astrochemistry brings together ideas of physics, astrophysics, biology and chemistry to the study of molecules between stars, around stars and on planets. Astrochemistry: from Astronomy to Astrobiology provides a clear and concise introduction to this rapidly evolving multidisciplinary subject. Starting with the Molecular Universe, the text covers the formation of the elements, simple models of stars and their classification. It then moves on to draw on the theme of the Origins of Life to study interstellar chemistry, meteorite and comet chemistry as well
2020-10-01ดร.นหทัย ตนะกุลอนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Introduction to Astrochemistry: Chemical Evolution from Interstellar Clouds to Star and Planet Formation (Astronomy and Astrophysics Library (7))
ผู้แต่ง: Satoshi Yamamoto
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2017
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: This important book describes the basic principles of astrochemistry―an interdisciplinary field combining astronomy, physics, and chemistry―with particular emphasis on its physical and chemical background. Chemical processes in diffuse clouds, dense quiescent molecular clouds, star-forming regions, and protoplanetary disks are discussed. A brief introduction to molecular spectroscopy and observational techniques is also presented
2020-10-27ดร.นหทัย ตนะกุลอนุมัติOn delivery
ชื่อหนังสือ: Spectroscopic Instrumentation
ผู้แต่ง: Eversberg, Thomas, Vollmann, Klaus
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2015
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: In order to analyze the light of cosmic objects, particularly at extremely great distances, spectroscopy is the workhorse of astronomy. In the era of very large telescopes, long-term investigations are mainly performed with small professional instruments. Today they can be done using self-designed spectrographs and highly efficient CCD cameras, without the need for large financial investments.
2021-05-24นางสาวผกาแก้ว ฤทธิพฤกษ์อนุมัติAlready
ชื่อหนังสือ: Planetary Astronomy Observing, imaging and studying the planets
ผู้แต่ง: Christian Viladrich, Marc Delcroix, Jean-Jacques Poupeau, Frédéric Burgeot, Giuseppe Monachino, and Jean-Pierre Prost
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2020
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: เป็นหนังสือที่แนะนำการเก็บข้อมูลดาวเคราะห์ทุกดวงครับ
2021-05-27นายธนกฤต สันติคุณาภรต์อนุมัติAlready
ชื่อหนังสือ: Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น
ผู้แต่ง: James Clear (เจมส์ เคลียร์)
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2020
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: จากหนังสือขายดีระดับโลกที่มียอดขายหลายล้านเล่ม แปลไปแล้วกว่า 40 ภาษา การันตีความดีงามโดย "New York Times Bestseller" นี่คือหนังสือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนิสัย โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิงว่าการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่เล็กมาก ๆ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างไร ซึ่งหลักการนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่อง เช่น การทำงาน การเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สุขภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงนิสัยและคงนิสัยดี ๆ ไว้ได้นานเท่านาน หากคุณพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ไม่สำเร็จสักที หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้! ด้วยการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพียงวันละ 1% ไม่ว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไร คุณทำสำเร็จได้อย่างแน่นอน!
2021-06-08นางสาวสุลิสา จริยาเลิศศักดิ์รออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Astronomy Education: A Practitioner’s Guide to the Research (Volume 1) (Programme: AAS-IOP Astronomy, Volume 1)
ผู้แต่ง: Professor Chris Impey (Author), Dr Sanlyn Buxner (Author)
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2020
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: This book focuses on the practical implementation of evidence-based strategies that are supported by research literature. Chapter topics include an overview of learner-centered theories and strategies for course design and implementation, the use of Lecture Tutorials, the use of technology and simulations to support learner-centered teaching, the use of research-based projects, citizen science, World Wide Telescope and planetariums in instruction, and many other useful tools and methods.
2021-06-16นางสาวประณิตา เสพปันคำอนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Astronomy Education, Volume 1 Evidence-based instruction for introductory courses
ผู้แต่ง: IOP Publishing Ltd 2020
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2020
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: Astronomy is a popular subject for non-science majors in the United States, often representing a last formal exposure to science. Online learning environments are increasingly important in the landscapes of higher education and lifelong learning. The number of students taking online classes is growing, and more instructors are being asked to take their teaching online. This practical guide is intended for astronomy instructors who want to develop their first online course as well as those who want to add new tools and experiences to their existing courses. It explores online course design, integrating new and social media into online learning experiences, adaptive learning systems, massive open online classes (MOOCs), and the use of virtual worlds and virtual reality to teach astronomy.
2021-06-16นางสาวประณิตา เสพปันคำอนุมัติAlready
ชื่อหนังสือ: Astronomy Education, Volume 2 Best practices for online learning environments
ผู้แต่ง: Chris Impey and Matthew Wenger
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2020
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: Astronomy is a popular subject for non-science majors in the United States, often representing a last formal exposure to science. Online learning environments are increasingly important in the landscapes of higher education and lifelong learning. The number of students taking online classes is growing, and more instructors are being asked to take their teaching online. This practical guide is intended for astronomy instructors who want to develop their first online course as well as those who want to add new tools and experiences to their existing courses. It explores online course design, integrating new and social media into online learning experiences, adaptive learning systems, massive open online classes (MOOCs), and the use of virtual worlds and virtual reality to teach astronomy. https://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-1719-1
2021-06-21นางสาวประณิตา เสพปันคำอนุมัติAlready
ชื่อหนังสือ: Cryogenic Engineering
ผู้แต่ง: Thomas M. Flynn
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2005
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: Written by an engineering consultant with over 48 years of experience in the field, the second edition provides a reader - friendly and thorough discussion of the fundamental principles and science of cryogenic engineering including the properties of fluids and solids, refrigeration and liquefaction, insulation, instrumentation, natural gas processing, and safety in cryogenic system design.
2021-06-30นายธนดล ภักศิลป์รออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: NASA Systems Engineering Handbook: NASA/SP-2016-6105 Rev2
ผู้แต่ง: NASA
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2016
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: อธิบายเกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบระบบของยานอวกาศและดาวเทียม เป็นหนังสือปรับพื้นฐาน สำหรับเจ้าหน้าที่ TSC ที่จะเข้ามาใหม่ในอนาคต
2021-09-30นายสาธิต ปิลันธน์โสภณอนุมัติOn delivery
ชื่อหนังสือ: Deep Space Communications
ผู้แต่ง: ๋Jim Taylor
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2016
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หนังสือเกี่ยวกับการออกแบบ และอธิบายหลักการทำงานของระบบการสื่อสารใน อวกาศห้วงลึก Deep Space
2021-09-30นายสาธิต ปิลันธน์โสภณรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Low Earth Orbit Satellite Design
ผู้แต่ง: George Sebestyen (Author), Steve Fujikawa (Author), Nicholas Galassi (Author), Alex Chuchra (Author)
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2016
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หนังสือพื้นฐานสำหรับการปรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบดาวเทียม วงโคจรต่ำ (Low Earth Orbit) มีประโยชน์เหมาะสำหรับใช้เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้เริ่มใหม่ NOTE: เนื่องจากในอนาคต หากมีเจ้าหน้าที่ในโครงการ TSC เข้ามาใหม่ ควรได้ใช้เป็นหนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือปรับพื้นฐานความรู้ก่อน จึงจำเป็นที่ต้องมีมากกว่า 1 เล่ม
2021-09-30นายสาธิต ปิลันธน์โสภณอนุมัติOn delivery
ชื่อหนังสือ: CubeSat Handbook: From Mission Design to Operations
ผู้แต่ง: Chantal Cappelletti (Editor), Simone Battistini (Editor), Benjamin Malphrus (Editor)
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2020
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับระบบทั้งหมดของดาวเทียมขนาด cubesat ซึ่งอธิบายตั้งแต่ การออกแบบภารกิจ ไปจนถึงการส่งดาวเทียมขึ้นปฏิบัติการ
2021-09-30นายสาธิต ปิลันธน์โสภณอนุมัติAlready
ชื่อหนังสือ: CubeSat Antenna Design (IEEE Press)
ผู้แต่ง: Nacer Chahat (Editor)
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2021
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หนังสืออธิบายเกี่ยวกับหลักการออกแบบสายอากาศที่ใช้ในดาวเทียม CubeSat
2021-09-30นายสาธิต ปิลันธน์โสภณอนุมัติAlready
ชื่อหนังสือ: Space Vehicle Guidance Control and Astrodynamics (AIAA Education Series)
ผู้แต่ง: Bong Wie
พิมพ์ครั้งที่: 3
ปีพิมพ์: 2015
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หมายเหตุ แนะนำโดย TSC
2021-11-16นางสาวปรียา สุขยิ่งอนุมัติOn delivery
ชื่อหนังสือ: Fundamentals of Electric Propulsion: Ion and Hall Thrusters
ผู้แต่ง: Dan M. Goebel
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2008
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หมายเหตุ แนะนำโดย TSC
2021-11-16นางสาวปรียา สุขยิ่งรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Spacecraft Collision Probability
ผู้แต่ง: F. Kenneth Chan
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2008
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หมายเหตุ แนะนำโดย TSC
2021-11-16นางสาวปรียา สุขยิ่งรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Global Navigation Satellite Systems, Inertial Navigation, and Integration
ผู้แต่ง: Mohinder S. Grewal.
พิมพ์ครั้งที่: 4
ปีพิมพ์: 2020
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หมายเหตุ แนะนำโดย TSC
2021-11-16นางสาวปรียา สุขยิ่งรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Satellite Thermal Control for Systems Engineers (AIAA Education)
ผู้แต่ง: R. Karam
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 1998
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หมายเหตุ แนะนำโดย TSC
2021-11-16นางสาวปรียา สุขยิ่งอนุมัติ
ชื่อหนังสือ: System Dynamics
ผู้แต่ง: William Palm
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2013
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หมายเหตุ แนะนำโดย TSC
2021-11-16นางสาวปรียา สุขยิ่งอนุมัติAlready
ชื่อหนังสือ: Radar and Laser Cross Section Engineering (AIAA Education Series)
ผู้แต่ง: David C. Jenn
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2019
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หมายเหตุ แนะนำโดย TSC
2021-11-16นางสาวปรียา สุขยิ่งรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Space Vehicle Dynamics and Control (AIAA Education)
ผู้แต่ง: B. Wie
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2008
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หมายเหตุ แนะนำโดย TSC
2021-11-16นางสาวปรียา สุขยิ่งอนุมัติAlready
ชื่อหนังสือ: Design of Rockets and Space Launch Vehicles
ผู้แต่ง: Don Edberg and Willie Costa
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2020
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หมายเหตุ แนะนำโดยTSC
2021-11-16นางสาวปรียา สุขยิ่งรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: The Space Environment and Its Effects on Space Systems, Second Edition (AIAA Education Series)
ผู้แต่ง: Vincent L. Pisacane
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีพิมพ์: 2016
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หมายเหตุ แนะนำโดย TSc
2021-11-16นางสาวปรียา สุขยิ่งรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Analytical Mechanics of Space Systems, Fourth Edition (AIAA Education Series)
ผู้แต่ง: Hanspeter Schaub and John L. Junkins
พิมพ์ครั้งที่: 4
ปีพิมพ์: 2018
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หมายเหตุ แนะนำโดย TSC
2021-11-16นางสาวปรียา สุขยิ่งรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Advanced Engineering Mathematics with MATLAB (Advances in Applied Mathematics)
ผู้แต่ง: Dean G. Duffy
พิมพ์ครั้งที่: 4
ปีพิมพ์: 2016
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หมายเหตุ แนะนำโดย TSC
2021-11-16นางสาวปรียา สุขยิ่งรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Space Mission Engineering: The New SMAD (Space Technology Library, Vol. 28)
ผู้แต่ง: 65 Authors from the Astronautics Community, James R. Wertz, et al.
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2011
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หมายเหตุ แนะนำโดย TSC
2021-11-16นางสาวปรียา สุขยิ่งรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Understanding Digital Signal Processing
ผู้แต่ง: Richard Lyons
พิมพ์ครั้งที่: 3
ปีพิมพ์: 2010
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: Coverage includes - New homework problems that deepen your understanding and help you apply what you’ve learned - Practical, day-to-day DSP implementations and problem-solving throughout - Useful new guidance on generalized digital networks, including discrete differentiators, integrators, and matched filters - Clear descriptions of statistical measures of signals, variance reduction by averaging, and real-world signal-to-noise ratio (SNR) computation - A significantly expanded chapter on sample rate conversion (multirate systems) and associated filtering techniques - New guidance on implementing fast convolution, IIR filter scaling, and more - Enhanced coverage of analyzing digital filter behavior and performance for diverse communications and biomedical applications - Discrete sequences/systems, periodic sampling, DFT, FFT, finite/infinite impulse response filters, quadrature (I/Q) processing, discrete Hilbert transforms, binary number formats, and much more
2021-11-26นายณัฐดนัย หารตันกูลอนุมัติOn delivery
ชื่อหนังสือ: Discrete-Time Signal Processing
ผู้แต่ง: Alan Oppenheim (Author), Ronald Schafer (Author)
พิมพ์ครั้งที่: 3
ปีพิมพ์: 2009
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: Discrete-Time Signal Processing, Third Edition is the definitive, authoritative text on DSP – ideal for those with introductory-level knowledge of signals and systems. Written by prominent DSP pioneers, it provides thorough treatment of the fundamental theorems and properties of discrete-time linear systems, filtering, sampling, and discrete-time Fourier Analysis. By focusing on the general and universal concepts in discrete-time signal processing, it remains vital and relevant to the new challenges arising in the field.
2021-11-26นายณัฐดนัย หารตันกูลรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Multirate Signal Processing for Communication Systems
ผู้แต่ง: frederic j harris, University of California San Diego, USA
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2021
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: Multirate Signal processing can improve system performance and reduce costs in applications ranging from laboratory instruments, cable modems, wireless systems, satellites, Radar, Sonar, and consumer entertainment products. This second edition continues to offer a systematic, clear, and intuitive introduction to multirate signal processing for working engineers and system designers. Significant new material and fresh concepts, including Green Signal Processing techniques have been introduced.
2021-11-26นายณัฐดนัย หารตันกูลอนุมัติOn delivery
ชื่อหนังสือ: Multirate Digital Signal Processing
ผู้แต่ง: Crochiere
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2019
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: Intended for a one-semester advanced graduate course in digital signal processing or as a reference for practicing engineers and researchers.
2021-11-26นายณัฐดนัย หารตันกูลรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Streamlining Digital Signal Processing: A Tricks of the Trade Guidebook
ผู้แต่ง: Richard G. Lyons
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีพิมพ์: 2012
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: This book presents recent advances in DSP to simplify, or increase the computational speed of, common signal processing operations. The topics describe clever DSP tricks of the trade not covered in conventional DSP textbooks. This material is practical, real-world, DSP tips and tricks as opposed to the traditional highly-specialized, math-intensive, research subjects directed at industry researchers and university professors. This book goes well beyond the standard DSP fundamentals textbook and presents new, but tried-and-true, clever implementations of digital filter design, spectrum analysis, signal generation, high-speed function approximation, and various other DSP functions.
2021-11-26นายณัฐดนัย หารตันกูลอนุมัติAlready
ชื่อหนังสือ: Control Theory
ผู้แต่ง: JR Leigh
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีพิมพ์: 2004
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: It discusses how the rise of H∞ and similar approaches has allowed a combination of practicality, rigor and user interaction to be brought to bear on complex control problems and has helped bridge the gap between control theory and practice. The book also examines the effects of the rise of artificial intelligence techniques and the increasing availability of comprehensive software packages. The book concentrates on the structure, principles and context of control theory, and will be of interests to students and professionals alike.
2021-11-26นายณัฐดนัย หารตันกูลอนุมัติAlready
ชื่อหนังสือ: Control System Design: An Introduction to State-Space Methods
ผู้แต่ง: Bernard Friedland
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2005
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: Addressed not only to students but also to professional engineers and scientists, this volume introduces state-space methods for direct applications to control system design, in addition to providing background for reading the periodical literature. Its presentation, therefore, is suitable both for those who require methods for achieving results and those more interested in using results than in proving them.
2021-11-26นายณัฐดนัย หารตันกูลรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Spinors in Hilbert space
ผู้แต่ง: Roger Plymen, Paul Robinson
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 1994
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หนังสือเกี่ยวกับสปินเนอร์ในฮิลเบิร์ตเสปซ เป็นหนังสือที่อธิบายคณิตศาสตร์ที่ใช้อธิบายสมบัติเชิงควอนตัมของอิเล็คตรอน และอนุภาคมูลฐานอื่น ๆ
2021-11-26ดร.อภิมุข วัชรางกูรรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Antenna Theory: Analysis and Design, 4th Edition
ผู้แต่ง: Constantine A. Balanis
พิมพ์ครั้งที่: 4
ปีพิมพ์: 2016
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: This book introduces the fundamental principles of antenna theory and explains how to apply them to the analysis, design, and measurements of antennas. Due to the variety of methods of analysis and design, and the different antenna structures available, the applications covered in this book are made to some of the most basic and practical antenna configurations. Among these antenna configurations are linear dipoles; loops; arrays; broadband antennas; aperture antennas; horns; microstrip antennas; and reflector antennas. The text contains sufficient mathematical detail to enable undergraduate and beginning graduate students in electrical engineering and physics to follow the flow of analysis and design. Readers should have a basic knowledge of undergraduate electromagnetic theory, including Maxwell’s equations and the wave equation, introductory physics, and differential and integral calculus.
2022-07-27นางสาวลลิดา ตันติปริมงคลรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Handbook of Pulsar Astronomy (Cambridge Observing Handbooks for Research Astronomers, Series Number 4)
ผู้แต่ง: D. R. Lorimer
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2005
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: ดร.พฤทธิ์ https://www.amazon.com/Astronomy-Cambridge-Observing-Handbooks-Astronomers/dp/0521828236/ref=sr_1_1?crid=123KW9U9HF0T2&keywords=pulsar+astronomy&qid=1653356173&sprefix=pulsar+astronom%2Caps%2C411&sr=8-1
2022-05-25นางสาวปรียา สุขยิ่งรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Pulsar Astronomy (Cambridge Astrophysics, Series Number 57)
ผู้แต่ง: by Andrew Lyne (Author), Francis Graham-Smith (Author), Benjamin Stappers (Author)
พิมพ์ครั้งที่: 5
ปีพิมพ์: 2022
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: https://www.amazon.com/Pulsar-Astronomy-Cambridge-Astrophysics-Number/dp/1108495222/ref=sr_1_4?crid=3JFRS4JG7FIZA&keywords=pulsar+astronomy+lyne&qid=1653356212&sprefix=pulsar+astronomy+ly%2Caps%2C307&sr=8-4
2022-05-25นางสาวปรียา สุขยิ่งรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Field Guide to Lens Design
ผู้แต่ง: Julie Bentley; Craig Olson
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2012
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: The process of designing lenses is both an art and a science. While advancements in the field over the past two centuries have done much to transform it from the former category to the latter, much of the lens design process remains encapsulated in the experience and knowledge of industry veterans. This Field Guide provides a working reference for practicing physicists, engineers, and scientists for deciphering the nuances of basic lens design.
2022-05-25นางสาวศศิธร หอประสงค์รออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Field Guide to Interferometric Optical Testing
ผู้แต่ง: Eric P. Goodwin; James C. Wyant
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2006
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2022-05-25นางสาวศศิธร หอประสงค์รออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Microwave Engineering
ผู้แต่ง: David M. Pozar
พิมพ์ครั้งที่: 4
ปีพิมพ์: 2011
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับวิศวกรด้าน Radio
2022-07-27นายณัฐดนัย หารตันกูลรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Engineering Electromagnetics
ผู้แต่ง: William Hayt
พิมพ์ครั้งที่: 8
ปีพิมพ์: 2011
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: การประยุคใช้งานคลื่นเเม่เหล็กไฟฟ้าในงานด้าวิศวกรรม
2022-07-27นายณัฐดนัย หารตันกูลรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: RF Circuit Design
ผู้แต่ง: Christopher Bowick
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีพิมพ์: 2007
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: การออกเเบบวงจรไฟฟ้าเพื่อระบบทาง Radio
2022-07-27นายณัฐดนัย หารตันกูลรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Rf Circuit Design: Theory and Applications
ผู้แต่ง: Reinhold Ludwig
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2000
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: การออกเเบบวงจรความถี่สูงในงานวิทยุ
2022-07-27นายณัฐดนัย หารตันกูลรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Introduction to Radar Using Python and MATLAB
ผู้แต่ง: Andy Harrison
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2019
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: This comprehensive resource provides readers with the tools necessary to perform analysis of various waveforms for use in radar systems. It provides information about how to produce synthetic aperture (SAR) images by giving a tomographic formulation and implementation for SAR imaging. Tracking filter fundamentals, and each parameter associated with the filter and how each affects tracking performance are also presented. Various radar cross section measurement techniques are covered, along with waveform selection analysis through the study of the ambiguity function for each particular waveform from simple linear frequency modulation (LFM) waveforms to more complicated coded waveforms.
2022-07-27นางสาวลลิดา ตันติปริมงคลรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Fundamentals of Radar Signal Processing
ผู้แต่ง: Mark A. Richards, Ph.D.
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีพิมพ์: 2014
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: The methods and interpretations of linear systems, filtering, sampling, and Fourier analysis are used throughout to provide a unified tutorial approach. End-of-chapter problems reinforce the material covered. Developed over many years of academic and professional education, this authoritative resource is ideal for graduate students as well as practicing engineers.
2022-07-27นางสาวลลิดา ตันติปริมงคลรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Active Galactic Nuclei
ผู้แต่ง: Volker Beckmann, Chris Shrader
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2013
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2022-11-22ดร.กิติยานี อาษานอกรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Relativistic Jets from Active Galactic Nuclei
ผู้แต่ง: Markus Boettcher (Editor), Daniel E. Harris (Editor), Henric Krawczynski (Editor)
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2012
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: Written by a carefully selected consortium of researchers working in the field, this book fills the gap for an up-to-date summary of the observational and theoretical status. As such, this monograph includes all used wavelengths, from radio to gamma, the FERMI telescope, a history and theory refresher, and jets from gamma ray bursts. For astronomers, nuclear physicists, and plasmaphysicists.
2022-11-22ดร.กิติยานี อาษานอกรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Gravitational-Wave Physics and Astronomy: An Introduction to Theory, Experiment and Data Analysis
ผู้แต่ง: Jolien D. E. Creighton, Warren G. Anderson
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2012
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: This most up-to-date, one-stop reference combines coverage of both theory and observational techniques, with introductory sections to bring all readers up to the same level. Written by outstanding researchers directly involved with the scientific program of the Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO), the book begins with a brief review of general relativity before going on to describe the physics of gravitational waves and the astrophysical sources of gravitational radiation. Further sections cover gravitational wave detectors, data analysis, and the outlook of gravitational wave astronomy and astrophysics.
2022-11-22ดร.กิติยานี อาษานอกรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Chemistry in Space: From Interstellar Matter to the Origin of Life
ผู้แต่ง: Dieter Rehder
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2011
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: The dynamic field of extraterrestrial chemistry brings together ideas of chemistr, astrophysics, and biology to the study of molecules between stars, around stars, and on plantes. This book serves as an introduction to chemial processes under ?unearthly? and hence usually extreme conditions (temperature, pressure, high or low density, bombardment by cosmic rays), and their impact on the early development of our solar system, as well as providing a deeper understanding of processes in earthly regions where conditions approach those of extraterrestrial areas. A unique and extraordinary perspective written with chemists in mind. An excellent practical book for inorganic, and physical chemists, spectroscopists, astronomers, and libraries.
2022-11-22ดร.กิติยานี อาษานอกรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Astrochemistry: From Astronomy to Astrobiology
ผู้แต่ง: Andrew M. Shaw
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2007
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: The dynamic field of astrochemistry brings together ideas of physics, astrophysics, biology and chemistry to the study of molecules between stars, around stars and on planets. Astrochemistry: from Astronomy to Astrobiology provides a clear and concise introduction to this rapidly evolving multidisciplinary subject. Starting with the Molecular Universe, the text covers the formation of the elements, simple models of stars and their classification. It then moves on to draw on the theme of the Origins of Life to study interstellar chemistry, meteorite and comet chemistry as well as the chemistry of planets. Prebiotic chemistry and astrobiology are explored by examining the extremes of the biosphere on Earth, seeing how this may be applied to life in other solar systems. Astrochemsitry assumes a basic familiarity with principles of physical and organic chemistry but no prior knowledge of biology or astrophysics. This innovative text incorporates results from the latest research and ground and space missions, with key images enhanced by a colour plate section. includes latest research and results from ground and space missions colour plate section summary of concepts and calculations at the end of each chapter accompanying website www.wiley.co/go/shawastrochemistry This book will be an ideal text for an undergraduate course in Astrochemistry and an essential tool for postgraduates entering the field.
2022-11-22ดร.กิติยานี อาษานอกรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Black Holes, White Dwarfs, and Neutron Stars: The Physics of Compact Objects
ผู้แต่ง: Stuart L. Shapiro, Saul A. Teukolsky
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2008
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: This self-contained textbook brings together many different branches of physics--e.g. nuclear physics, solid state physics, particle physics, hydrodynamics, relativity--to analyze compact objects. The latest astronomical data is assessed. Over 250 exercises.
2022-11-22ดร.กิติยานี อาษานอกรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: A Brief History of Time
ผู้แต่ง: Stephen Hawking
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 1988
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2022-11-25ณิชา ลีโทชวลิตรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Prebiotic Photochemistry: From UreyMiller-like Experiments to Recent Findings
ผู้แต่ง: Franz Saija , Giuseppe Cassone
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2021
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: Photochemistry is an important facet in the study of the origin of life and prebiotic chemistry. Solar photons are the unique source of the large amounts of energy likely required to initiate the organisation of matter to produce biological life. The Miller–Urey experiment simulated the conditions thought to be present on the early earth and supported the hypothesis that under such conditions complex organic compounds could be synthesised from simpler inorganic precursors. The experiment inspired many others, including the production of various alcohols, aldehydes and organic acids through UV-photolysis of water vapour with carbon monoxide. This book covers the photochemical aspects of the study of prebiotic and origin of life chemistry an ideal companion for postgraduates and researchers in prebiotic chemistry, photochemistry, photobiology, chemical biology and astrochemistry
2022-11-26ดร.นหทัย ตนะกุลรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Prebiotic Chemistry and the Origin of Life (Advances in Astrobiology and Biogeophysics)
ผู้แต่ง: Anna Neubeck (Editor), Sean McMahon (Editor)
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2021
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: This book presents an overview of current views on the origin of life and its earliest evolution. Each chapter describes key processes, environments and transition on the long road from geochemistry and astrochemistry to biochemistry and finally to the ancestors of today´s organisms. This book combines the bottom-up and the top-down approaches to life including the origin of key chemical and structural features of living cells and the nature of abiotic factors that shaped these features in primordial environments. The book provides an overview of the topic as well as its state of the art for graduate students and newcomers to the field. It also serves as a reference for researchers in origins of life on Earth and beyond.
2022-11-26ดร.นหทัย ตนะกุลรออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Handbook of Space Technology
ผู้แต่ง: Wilfried Ley (Editor), Klaus Wittmann (Editor), Willi Hallmann (Editor)
พิมพ์ครั้งที่:
ปีพิมพ์: 2552
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: หนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและการพัฒนาดาวเทียม
2022-11-30นายชินาธิป ณรงค์พันธ์รออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: วิธีเชิงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (NUMERICAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING)
ผู้แต่ง: ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ
พิมพ์ครั้งที่: 11
ปีพิมพ์: 2560
รายละเอียดหนังสือแนะนำ: วิธีเชิงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
2022-11-30นายชินาธิป ณรงค์พันธ์รออนุมัติ
ชื่อหนังสือ: Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction
ผู้แต่ง: Brian Hall
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีพิมพ์: 2004
รายละเอียดหนังสือแนะนำ:
2023-01-19ดร.อภิมุข วัชรางกูรรออนุมัติ