We have 20 news for you!

พาชมห้องสมุดดาราศาสตร์

จัดทำโดย     นายณัฐปคัลภ์ วิทยาธนานุวัฒน์     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     ภาควิชาบรรณารัก...

คู่มือการปฏิบัติงานห้องสมุดดาราศาสตร์

จัดทำโดย     นายณัฐปคัลภ์ วิทยาธนานุวัฒน์     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     ภาควิชาบรรณารัก...

แนะนำเว็บไซค์ห้องสมุดดาราศาสตร์

จัดทำโดย     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เเละสารสนเทศศาสตร์     คณะมน...

โครงการส่งเสริมการอ่าน “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” จาก รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

Highlight of the week  ฉบับพิเศษ “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” สัปดาห์นี้เป็นอีกฉบับที่พลาดไม่ได้เลยค่ะ งานห้องสมุดาราศาสต...

โครงการส่งเสริมการอ่าน “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” “ฉบับปฐมฤกษ์” จาก ผสดร.

     ห้องสมุดดาราศาสตร์ ได้รับความกรุณา “ฉบับปฐมฤกษ์” จาก ผสดร. เขียนแนะนำหนังสือ ที่ท่านชื่นชอบ แ...

ทำความรู้จักกับห้องสมุดดาราศาสตร์

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ ภารกิจหลักของหน่วยงาน จัดหา รวบรวม เก็บรักษา รวมทั้งการให้บริการค้นคว้าหนัง...

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest E-Book Central

...

ห้องสมุดดาราศาสตร์ได้สมัครรับวารสารออนไลน์เพิ่มอีก จำนวน 2 รายการ

...

รู้เท่าทัน ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 | โควิด19

ห้องสมุดดาราศาสตร์ ร่วมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 | โควิด19 เพื่อใ...

หนังสือดีในห้องสมุด : Salmon สอนคน

ผู้เขียน : Ahn Do-hyun ผู้แปล : ธรณ์ ธำรงค์นาวาสวัสดิ์ เรื่องราวของสวยงามของชีวิตแซลมอนที่มีสัญชาตญาณการว่...

 1   2    หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย