We have 20 news for you!

“เล่มนี้ดี พี่แนะนำ”

   1. ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมการอ่าน “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ”     2. หลักการและเหตุผล     &...

“Special Collection”

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ ขอแนะนำหนังสือคอลเล็คชั่นพิเศษ โดยจัดแบ่งไว้เป็นโซนหนังสือ “Special Collection” เพื่อสนับ...

บรรณนิทัศน์สำหรับผู้อ่าน (Reader’s note)

ห้องสมุดดาราศาสตร์ มีหนังสือดีๆ มาแนะนำค่ะ คลิกที่ "อ่านทั้งหมด" ได้เลย...

โครงการส่งเสริมการอ่าน  “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” โดย คุณธนา ธนาเจริญพร

ฉบับที่ 3 แล้ว.... สำหรับ โครงการ “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” ......ฉบับนี้ ได้รับความกรุณาจาก รองผู้อำนวยการฯ คุณธนา ธ...

โครงการส่งเสริมการอ่าน  “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” โดย คุณภัทรานิษฐ์ อุดมพรสุขสันต์

ฉบับนี้เป็น ฉบับที่ 4 แล้วนะคะ พลาดไม่ได้เลยกับผู้บริหารสาวแสนสวย มากความสามารถของเรา...คุณภัทรานิษฐ์ อุดม...

แนะนำหนังสือ

งานห้องสมุดขอเปลี่ยนบรรยากาศเป็นแนะนำหนังสือเกี่ยวกับการแต่งบ้าน จัดสวน ให้เข้ากับสภาวะที่หลายท่านต้...

New E-BOOKS : The WSPC Handbook of Astronomical Instrumentation (In 5 Volumes)

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ขอแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด  The WSPC Handbook of Astronomical Instrumentation (In 5 Volumes) ได้แก่ Volume 1: Radio Astronomical Instrumentation ...

Highlight of the week : we picks the best books for you

แนะนำหนังสือแนวจิตวิทยา เพื่อสร้างกำลังใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ดัง ให้ปั...

Highlight of the week : we picks the best books for you

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ทำให้เราต้อง work from home งดออกจากบ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ไม่รู้จะทำอะไรดี ลองศึกษา พ...

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ได้สมัครรับวารสารออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์

 ...

 1   2    หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย