We have 21 news for you!

กิจกรรมดีๆ ห้องสมุดดาราศาสตร์ สร้างพื้นที่แชร์ประสบการณ์ในการอ่านหนังสือ ให้ผู้ที่มีใจรักในการอ่าน ไม่ว่าจะเป็น หนังสือที่เป็นตัวเล่ม หนังสือออนไลน์ หรือ E-Book สามารถเขียนมาเล่าให้กันอ่านเพื่อแชร์ประสบการณ์ โดยส่ง E-mail มาที่ [email protected]

กิจกรรมดีๆ ห้องสมุดดาราศาสตร์ สร้างพื้นที่แชร์ประสบการณ์ในการอ่านหนังสือ ให้ผู้ที่มีใจรักในการอ่าน ไม่...

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคํานวณสุริยุปราคาเต็มดวงตามรอย 150 ปี สรรพคราสหว้ากอ ในสมัยรัชกาลที่ 4”

                วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561  ห้องประชุม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่   ...

การบรรยายวิชาการเรื่อง“ดูบุพเพสันนิวาส ดูประวัติศาสตร์อยุธยา : ดาราศาสตร์ การค้า การเมือง”

กิจกรรมจัดในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพมหานคร...

การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ท้องฟ้า ดวงดาว ออเจ้า ประวัติศาสตร์”

ในวันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่  ...

ห้องสมุดดาราศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมจัดนิทรรศการ

...

ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและให้ความรู้ เรื่อง “อารยธรรมและอารยสถานดาราศาสตร์ไทย”

          อารยธรรมของมนุษย์เกิดขึ้นจากการรังสรรค์ความรู้จากการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ...

สำรวจ ค้นคว้า รวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย ณ หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุ คณะมิสซังต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

             ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการค้นคว้าข้อมูลแ...

การบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช : เอกสารดาราศาสตร์ไทยที่ประเทศฝรั่งเศส”

...

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุขององค์กร

         จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุขององค์ก...

การเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง “ จดหมายเหตุดาราศาสตร์ตะวันตกในสยาม ”

          ในประวัติศาสตร์ไทยมีบันทึกไว้ว่าดาราศาสตร์ยุคใหม่แบบตะวันตกเข้าสู่ประเทศไทยนับตั้งแต่รัช...

 1   2   3    หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย