We have 26 news for you!

กิจกรรมหนังสือสอยดาว

...

หนังสือดีในห้องสมุด : The Order of Time

The Order of Time ความลี้ลับของเวลา : ถอดปริศนาแห่งเวลาในสายตาควอนตัมฟิสิกส์ เวลาคือสิ่งลี้ลับเต็มไปด้วยปริศนา มน...

หนังสือดีในห้องสมุด : The Happiness Hypothesis

The Happiness Hypothesis วิทยาศาสตร์แห่งความสุข เนื้อหาโดยสังเขป คำถามที่มนุษย์ถามตัวเองมาทุกยุคทุกสมัยก็คือ "ค...

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลด้านการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 11 ธ.ค. 61

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ศึกษาข้อมูลด้านการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไ...

ขอเชิญ เข้าร่วมกลุ่มผ่าน Line Application กับห้องสมุดดาราศาสตร์

ขอเชิญ เข้าร่วมกลุ่มผ่าน Line Application กับห้องสมุดดาราศาสตร์  โดย สแกน QR code เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็...

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคํานวณสุริยุปราคาเต็มดวงตามรอย 150 ปี สรรพคราสหว้ากอ ในสมัยรัชกาลที่ 4

...

 หน้าแรก   หน้าก่อนนี้    1   2   3