We have 57 news for you!

“เล่มนี้ดี พี่แนะนำ”

   1. ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมการอ่าน “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ”     2. หลักการและเหตุผล     &...

“Special Collection”

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ ขอแนะนำหนังสือคอลเล็คชั่นพิเศษ โดยจัดแบ่งไว้เป็นโซนหนังสือ “Special Collection” เพื่อสนับ...

บรรณนิทัศน์สำหรับผู้อ่าน (Reader’s note)

ห้องสมุดดาราศาสตร์ มีหนังสือดีๆ มาแนะนำค่ะ คลิกที่ "อ่านทั้งหมด" ได้เล...

โครงการส่งเสริมการอ่าน  “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” โดย คุณธนา ธนาเจริญพร

ฉบับที่ 3 แล้ว.... สำหรับ โครงการ “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” ......ฉบับนี้ ได้รับความกรุณาจาก รองผู้อำนวยการฯ คุณธนา ธ...

โครงการส่งเสริมการอ่าน  “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” โดย คุณภัทรานิษฐ์ อุดมพรสุขสันต์

ฉบับนี้เป็น ฉบับที่ 4 แล้วนะคะ พลาดไม่ได้เลยกับผู้บริหารสาวแสนสวย มากความสามารถของเรา...คุณภัทรานิษฐ์ อุดม...

โครงการส่งเสริมการอ่าน “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” จาก รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

Highlight of the week  ฉบับพิเศษ “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” สัปดาห์นี้เป็นอีกฉบับที่พลาดไม่ได้เลยค่ะ งานห้องสมุดาราศาสต...

แนะนำหนังสือ

งานห้องสมุดขอเปลี่ยนบรรยากาศเป็นแนะนำหนังสือเกี่ยวกับการแต่งบ้าน จัดสวน ให้เข้ากับสภาวะที่หลายท่านต้อ...

โครงการส่งเสริมการอ่าน “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” “ฉบับปฐมฤกษ์” จาก ผสดร.

     ห้องสมุดดาราศาสตร์ ได้รับความกรุณา “ฉบับปฐมฤกษ์” จาก ผสดร. เขียนแนะนำหนังสือ ที่ท่านชื่นชอบ แล...

New E-BOOKS : The WSPC Handbook of Astronomical Instrumentation (In 5 Volumes)

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ขอแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด  The WSPC Handbook of Astronomical Instrumentation (In 5 Volumes) ได้แก่ Volume 1: Radio Astronomical Instrumentation ...

Highlight of the week : we picks the best books for you

แนะนำหนังสือแนวจิตวิทยา เพื่อสร้างกำลังใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ดัง ให้ปั...

 1   2   3   4   5   Next   Last Page