วันละ 3 นาที เปลี่ยนคนไม่เอาถ่านให้ทำงานเก่ง

เเค่ใช้คำให้ฉลาดก็เพิ่มโอกาสจาก 0 เป็น 100

ฉันฟังไม่เข้าใจ หรือเธอพูดไม่เข้าใจ