วันและเวลาทำการ
เปิด วันจันทร์ - ศุกร์

ช่วงเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น.
ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.

ปิดให้บริการ

              วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


Open : Mon - Fri

08.30 - 12.00 AM
01.00 - 04.30 PM

Closed

                Sat - Sun and Public Holiday
Library VR360


ตำแหน่งที่ตั้ง