We have 64 news for you!

โครงการส่งเสริมการอ่าน  “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” โดย คุณธนา ธนาเจริญพร

ฉบับที่ 3 แล้ว.... สำหรับ โครงการ “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” ......ฉบับนี้ ได้รับความกรุณาจาก รองผู้อำนวยการฯ คุณธนา ธ...

โครงการส่งเสริมการอ่าน  “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” โดย คุณภัทรานิษฐ์ อุดมพรสุขสันต์

ฉบับนี้เป็น ฉบับที่ 4 แล้วนะคะ พลาดไม่ได้เลยกับผู้บริหารสาวแสนสวย มากความสามารถของเรา...คุณภัทรานิษฐ์ อุดม�...

โครงการส่งเสริมการอ่าน “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” จาก รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

Highlight of the week  ฉบับพิเศษ “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” สัปดาห์นี้เป็นอีกฉบับที่พลาดไม่ได้เลยค่ะ งานห้องสมุดาราศาสต...

แนะนำหนังสือ

งานห้องสมุดขอเปลี่ยนบรรยากาศเป็นแนะนำหนังสือเกี่ยวกับการแต่งบ้าน จัดสวน ให้เข้ากับสภาวะที่หลายท่านต้...

โครงการส่งเสริมการอ่าน “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” “ฉบับปฐมฤกษ์” จาก ผสดร.

     ห้องสมุดดาราศาสตร์ ได้รับความกรุณา “ฉบับปฐมฤกษ์” จาก ผสดร. เขียนแนะนำหนังสือ ที่ท่านชื่นชอบ แ...

New E-BOOKS : The WSPC Handbook of Astronomical Instrumentation (In 5 Volumes)

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ขอแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด  The WSPC Handbook of Astronomical Instrumentation (In 5 Volumes) ได้แก่ Volume 1: Radio Astronomical Instrumentation ...

Highlight of the week : we picks the best books for you

แนะนำหนังสือแนวจิตวิทยา เพื่อสร้างกำลังใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ดัง ให้ปั�...

Highlight of the week : we picks the best books for you

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ทำให้เราต้อง work from home งดออกจากบ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ไม่รู้จะทำอะไรดี ลองศึกษา พ...

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ได้สมัครรับวารสารออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์

 ...

E-Book : คู่มือการทำงาน ห้องสมุดดาราศาสตร์ 

E-Book : คู่มือการทำงาน ห้องสมุดดาราศาสตร์  (คลิกLink) โดย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นางสาวนารีรัตน์  ...

 หน้าแรก   หน้าก่อนนี้    1   2   3   4   5    หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย