We have 65 news for you!

E-Book : คู่มือการทำงาน ห้องสมุดดาราศาสตร์ 

E-Book : คู่มือการทำงาน ห้องสมุดดาราศาสตร์  (คลิกLink) โดย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นางสาวนารีรัตน์  ...

ทำความรู้จักกับห้องสมุดดาราศาสตร์

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ ภารกิจหลักของหน่วยงาน จัดหา รวบรวม เก็บรักษา รวมทั้งการให้บริการค้นคว้าหนัง...

ฝนดาวตก

...

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคํานวณสุริยุปราคาเต็มดวงตามรอย 150 ปี สรรพคราสหว้ากอ ในสมัยรัชกาลที่ 4”

                วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561  ห้องประชุม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่   ...

การบรรยายวิชาการเรื่อง“ดูบุพเพสันนิวาส ดูประวัติศาสตร์อยุธยา : ดาราศาสตร์ การค้า การเมือง”

กิจกรรมจัดในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพมหานคร...

การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ท้องฟ้า ดวงดาว ออเจ้า ประวัติศาสตร์”

ในวันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่  ...

ห้องสมุดดาราศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมจัดนิทรรศการ

...

ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและให้ความรู้ เรื่อง “อารยธรรมและอารยสถานดาราศาสตร์ไทย”

          อารยธรรมของมนุษย์เกิดขึ้นจากการรังสรรค์ความรู้จากการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ...

สำรวจ ค้นคว้า รวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย ณ หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุ คณะมิสซังต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

             ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการค้นคว้าข้อมูลแ...

การบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช : เอกสารดาราศาสตร์ไทยที่ประเทศฝรั่งเศส”

...

 หน้าแรก   หน้าก่อนนี้    1   2   3   4   5    หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย