We have 57 news for you!

ตารางการจัดซื้อหนังสือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

...

ขอเชิญเสนอชื่อหนังสือเพื่อสั่งซื้อเข้าห้องสมุดในปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญชวน บุคลากร สดร. ทุกท่าน เสนอรายชื่อหนังสือเพื่อสั่งซื้อเข้าห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์  URL : http://lib.narit.or.th &...

ขอเชิญ เข้าร่วมกลุ่มผ่าน Line Application กับห้องสมุดดาราศาสตร์

ขอเชิญ เข้าร่วมกลุ่มผ่าน Line Application กับห้องสมุดดาราศาสตร์  โดย สแกน QR code เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็...

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคํานวณสุริยุปราคาเต็มดวงตามรอย 150 ปี สรรพคราสหว้ากอ ในสมัยรัชกาลที่ 4

...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคํานวณสุริยุปราคาเต็มดวงตามรอย 150 ปี   สรรพคราสหว้ากอ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ตอนที่ 2

         สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคํานวณสุริยุปราคาเต็มดวงตามรอย 150 ปี สรรพคราสหว้ากอ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ตอนที่ 1

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคํานวณสุร...

ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด

ข้อมูลห้องสมุด ที่อยู่ : 260 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์  : 053-121268-9 ต่อ 295 โทรสาร  ...

 First Page   Previous   6