ทรัพยากรใหม่

Accretion processes in star formation Titan unveiled : Saturn's mysterious moon explored The constellation observing atlas Grab 'n' go astronomy Evolution of stars and stellar populations Spherical astronomy The tectonic plates are moving Asteroids : New observations, new models Nasa systems engineering handbook Astronomy in focus : as presented at the IAU XXIX General Assembly, 2015 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
30 กันยายน 2564 15:34
1 กันยายน 2564 15:13
7 ธันวาคม 2563 14:25

 

 

เรื่องน่าสนใจ

 
   1. ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมการอ่าน “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ”     2. หลักการและเหตุผล           การอ่านหนังสือนั้น มีประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวัน แน่นอนว่าประโยชน์หลักคือทำให้ผู้อ่านได้ความรู้ในเรื่องที่อ่าน ......
2 สิงหาคม 2565 11:25
งานห้องสมุดดาราศาสตร์ ขอแนะนำหนังสือคอลเล็คชั่นพิเศษ โดยจัดแบ่งไว้เป็นโซนหนังสือ “Special Collection” เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าทางด้านประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ทางด้านดาราศาสตร์ของไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ......
8 มิถุนายน 2565 11:00
 

ห้องสมุดดาราศาสตร์ มีหนังสือดีๆ มาแนะนำค่ะ คลิกที่ "อ่านทั้งหมด" ได้เลย

1 ธันวาคม 2564 14:12

 

กิจกรรม