ทรัพยากรใหม่

Statistical methods in the atmospheric sciences เกาะสยองของด็อกเตอร์มอโร พม่ารำลึก Air pollution in Eastern Asia : an integrated perspective Introduction to Java programming : comprehensive version Grab 'n' go astronomy Accretion processes in star formation The constellation observing atlas The very large telescope interferometer challenges for the future Physical processes in the interstellar medium 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
30 กันยายน 2564 15:34
1 กันยายน 2564 15:13
7 ธันวาคม 2563 14:25

 

 

เรื่องน่าสนใจ

 
   1. ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมการอ่าน “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ”     2. หลักการและเหตุผล           การอ่านหนังสือนั้น มีประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวัน แน่นอนว่าประโยชน์หลักคือทำให้ผู้อ่านได้ความรู้ในเรื่องที่อ่าน ......
2 สิงหาคม 2565 11:25
งานห้องสมุดดาราศาสตร์ ขอแนะนำหนังสือคอลเล็คชั่นพิเศษ โดยจัดแบ่งไว้เป็นโซนหนังสือ “Special Collection” เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าทางด้านประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ทางด้านดาราศาสตร์ของไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ......
8 มิถุนายน 2565 11:00
 

ห้องสมุดดาราศาสตร์ มีหนังสือดีๆ มาแนะนำค่ะ คลิกที่ "อ่านทั้งหมด" ได้เลย

1 ธันวาคม 2564 14:12

 

กิจกรรม